Menu

Locwm Seicolegydd Addysg / Locum Educational Psychologist

Job Details

  • Reference: T1/MD/1033
  • Location: Wales
  • Salary: Competitive Daily rate
  • Job Type: Locum
  • Sector: Educational Psychology

Locwm Seicolegydd Addysg

Mae Pobl Seicoleg yn chwilio am seicolegydd addysgol sy’n profiadol yn y iaith Cymraeg am gontract deuddeg mis sydd wedi ei leoli yng Nghogledd Cymru.

Bydd y rôl yn amser llawn ac am pump diwrnod yr wythnos.

Fel Seicolegwydd Addysgol profiadol byddwch yn gyfrifol am clwt o ysgolion annibynol. Bydd yna gwaith achos cyffredinol ac posibilrwydd o ddatblygu cyfrifoldebau arbenigol.

Mae ein cleient efo enw ardderchog am gynnig cymorth effeithiol a sensitif I pobl o dan yr oed o bump, rhieni a’i plant trwy ymgynghoriad ac gwaith statudol a ataliad.

Fe fydd Pobl Seicoleg yn hoff iawn I glywed o Seicolegwyr Addysgol ddyfeisgar ac brwdfrydig sydd yn profiadol yn y iaith Cymraeg er mwyn gweithio oriau hyblyg sydd yn dechrau ym mis Medi 2014.

Mae’r cymwysterau gofynnol yn cynnwys gradd mewn seicoleg (neu’n cyfatebol a BPS); cymhwyster proffesiynol yn Seicoleg Addysgol ac wedi’i cofrestru efo’r HCPC.

 

Psychology People are seeking an experienced Welsh speaking Educational Psychologists for a Twelve Month contract based in North Wales.

The role will be full time 5 day’s per week.

As an experienced Educational Psychologist you will be responsible for a discrete patch of schools. There will be generic case work and the possibility of developing specialist responsibilities.

Our client has an excellent reputation for offering sensitive and effective support to under 5’s, schools, parents and children through consultation, prevention and statutory work.

Psychology People would like to hear from enthusiastic and resourceful experienced Welsh speaking Educational Psychologists to work flexibly and who can start in September 2014

Minimum qualifications required are a Psychology degree (or BPS equivalent); professional Qualification in Educational Psychology and be registered with the HCPC

Apply Online

Complete the following form, optionally attaching your CV, to apply for this position:

Your Name (required)

Telephone (required)

Your Email (required)

Upload CV

Your Message

[recaptcha]