Menu

Seicolegydd Addysg sy’n siarad Cymraeg yn ofynnol / Welsh Speaking Educational Psychologist required.

Posted on 27th November 2013

Welsh-Flag[1]med_ed_psychology_eps_480x158[1]

Psychology People are recruiting for a Welsh speaking Educational Psychologist based in North Wales.

You must be fluent and comfortable in consulting in Welsh.

There is an opportunity for this to be either a Locum or Permanent position.

For more information, please do not hesitate to contact us on 01737 897 670 or email your CV to info@psychologypeople.com. Visit our website at www.psychologypeople.com

Seicoleg Mae pobl yn recriwtio ar gyfer Seicolegydd Addysg sy’n siarad Cymraeg yng Ngogledd Cymru.

Mae’n rhaid i chi fod yn rhugl ac yn gyfforddus wrth ymgynghori yn y Gymraeg.

Mae cyfle i hyn fod naill ai Locwm neu swydd barhaol.

I gael rhagor o infoation, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni ar 01737 897 670 neu e-bostio eich CV i info@psychologypoeple.com. Ewch i’n gwefan yn www.psychologypeople.com